Kv Bredablick 7 – Villag. 11 och Pungbov. 11

Lägenheter på höjden invid Sankt Olovsskolan.

Lugnt område i direkt anslutning till centrum.

2 RoK och 4 RoK med vackra omgivningar.

Karta